Logo szkoleń Microsoft Excel Microsoft Excel Excel Podejmowanie Decyzji

Szkolenie Excel Podejmowanie Decyzji

Wspomaganie podejmowania dezycji z pomocą programu Microsoft Excel może okazać się bardzo korzystne. Szkolenie przekazuje wiedzę jak sprawnie tworzyć modele i analizować wielowariantowe problemy biznesowe, jak wybierać rozwiązania optymalne na bazie dodatku Microsoft Solver. Wprowadzamy także podstawy analizy statystycznej i prognozowania.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Excel Podejmowanie Decyzji

Najbliższe Terminy

Szkolenie trwa 1 dzień

Data Miejsce Cena netto
27 Maja - 27 Maja 2019 Warszawa 400 zł Zapisz się

Program Szkolenia

Wielowariantowa analiza danych

Budowanie wielowariantowych modeli biznesowych za pomocą scenariuszy (np. modele bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych). Scalanie scenariuszy zawartych w różnych plikach (np. przesłanych emailem). Tabela danych ? możliwość szybkiego tworzenia wielu wariantów określonej formuły.

Dodatek Solver

Dodatek Solver ? narzędzie do budowania modeli optymalizujących zagadnienia biznesowe (np. optymalna struktura produkcji, optymalna struktura kosztów transportu, najlepsza struktura lokowania środków pieniężnych). Budowanie modelu Solvera ? komórka celu, warunki ograniczające, określanie opcji Solvera. Jak interpretować wyniki z optymalizacji Solvera. Złożone modele Solvera ? jak postępować w sytuacji braku pojedynczej komórki celu.

Ocena procesów biznesowych

Podstawowe funkcje dotyczące analizy efektywności inwestycji (IRR, NPV). Statystyka opisowa - narzędzie liczbowej oceny zdarzeń niezbędne do prawidłowego podejmowania decyzji menedżerskich, pakiet Analiza danych oraz statystyczne funkcje arkuszowe. Wskaźniki dynamiki i tempa wzrostu, wskaźniki struktury oraz natężenia. Korelacja i kowariancja - badanie zależności oraz siły wzajemnego oddziaływania zmiennych. Wnioskowanie - jak ocenić całą populację na podstawie posiadanych danych. Wspomaganie procesu podejmowania decyzji za pomocą prawdopodobieństwa zdarzeń, konstrukcja drzew decyzyjnych na arkuszu, rozkłady prawdopodobieństwa.

Prognozowanie

Prognozowanie - estymacja zjawiska w przyszłości na potrzeby planowania, podejmowania decyzji, tworzenia strategii. Prognozowanie typowych zmiennych: przychody, koszty, inne dane biznesowe. Analiza zmienności czasowej danych - budowa i dopasowanie linii trendu, analiza linii trendu, eliminacja wahań, wygładzanie danych źródłowych. Ocena wskaźnika istotności linii trendu. Analiza sezonowości danych wejściowych oraz odpowiednie prognozowanie danych sezonowych. Użycie funkcji, wykresów oraz modułu Analiza danych dla celów prognozowania. Ocena dokładności stworzonej prognozy, analiza składników resztkowych.

Prezentacja danych statystycznych

Tworzenie tabel częstości za pomocą formuł oraz tabel przestawnych. Wykresy danych opisowych: wykresy słupkowe, wykresy kołowe, wykres Pareto. Tworzenie wykresów do prezentacji danych liczbowych: wykres typu "łodyga-liście", histogram, warstwowy, słupkowy, wykres typu "Box & Whisker", "Dot Scale". Jak zbadać relacje pomiędzy dwoma zmiennymi za pomocą wykresu punktowego. Analiza zjawisk w czasie za pomocą wykresów funkcji czasu (liniowych).

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Excel Podejmowanie Decyzji

Podczas szkolenia otrzymasz bogaty komplet materiałów składających się ze skryptu, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notes, długopis, podkładkę pod myszkę oraz książkę 'Microsoft Excel Funkcje w Praktyce' zawierającą praktyczny opis ponad 300 funkcji programu Microsoft Excel.

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl