Szkolenia

Wszystkie szkolenia

Termin szkolenia
od 17.06
do 18.06

Access Zaawansowany

09-16 Warszawa

W trakcie szkolenia uczymy języka Visual Basic w Microsoft Access oraz jego użycia…

Termin szkolenia
od 24.06
do 25.06

Excel Visual Basic Średniozaawansowany

09-16 Poznań

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które potrafią już nagrywać makra, znają początki…

Termin szkolenia
od 27.06
do 28.06

Język SQL Zaawansowany

09-16 Warszawa

Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających już wiedzę z zakresu wykorzystywania…

Termin szkolenia
od 01.07
do 02.07

Excel Visual Basic Podstawy

09-16 Warszawa

Na szkoleniu dowiesz się jak nagrywać i edytować makra, jak wzbogacać arkusze o aktywne…

Termin szkolenia
od 03.07
do 04.07

Microsoft SharePoint Zaawansowany

09-16 Warszawa

Szkolenie przekazujące wiedzę na temat projektowania złożonych rozwiązań biznesowych…

Termin szkolenia
od 10.07
do 11.07

Microsoft Project

09-16 Warszawa

Szkolenie przekazujące komplet wiedzy na temat praktycznego wykorzystania programu…

Termin szkolenia
od 24.06
do 25.06

Excel w Firmie

09-16 Warszawa

Unikalne, intensywne szkolenie na "dobrym" poziomie średniozaawansowanym uczące jak…

Termin szkolenia
od 26.06
do 26.06

Excel Power Query

09-16 Warszawa

W trakcie szkolenia omawiamy wyczerpująco program PowerQuery, stanowiący standardowy…

Termin szkolenia
od 27.06
do 28.06

Excel w Firmie Zaawansowany

09-16 Poznań

Zaawansowane zagadnienia: stosowanie formuł tablicowych, użycie nazw w formułach…

Termin szkolenia
od 01.07
do 02.07

Microsoft SharePoint

09-16 Poznań

Szkolenie to jest przeznaczone dla aktualnych oraz "nowych" użytkowników programu…

Termin szkolenia
od 08.07
do 09.07

Zarządzanie Projektami

09-16 Warszawa

Szkolenie to uczy poprawnej organizacji dowolnych przedsięwzięć (na przykład: projekty…