Szkolenia

Wszystkie szkolenia

od 24.05
do 25.05

Access Podstawy

09-16 Warszawa

Jeżeli chciałbyś używać programu Microsoft Access, szkolenie to dostarczy Ci umiejętności…

od 28.05
do 29.05

Zarządzanie Projektami

09-16 Warszawa

Szkolenie to uczy poprawnej organizacji dowolnych przedsięwzięć (na przykład: projekty…

od 06.06
do 06.06

Excel Power Query

09-16 Warszawa

W trakcie szkolenia omawiamy wyczerpująco program PowerQuery, stanowiący standardowy…

od 11.06
do 11.06

Microsoft Visio

09-16 Warszawa

Jeżeli masz do czynienia z wizualizacją tego co się dzieje w firmie, to program Microsoft…

od 12.06
do 13.06

Excel w Firmie Zaawansowany

09-16 Sopot

Zaawansowane zagadnienia: stosowanie formuł tablicowych, użycie nazw w formułach…

od 14.06
do 15.06

Access Podstawy

09-16 Sopot

Jeżeli chciałbyś używać programu Microsoft Access, szkolenie to dostarczy Ci umiejętności…

od 18.06
do 18.06

Excel Power Query

09-16 Sopot

W trakcie szkolenia omawiamy wyczerpująco program PowerQuery, stanowiący standardowy…

od 21.06
do 22.06

Excel w Firmie Zaawansowany

09-16 Warszawa

Zaawansowane zagadnienia: stosowanie formuł tablicowych, użycie nazw w formułach…

od 26.06
do 27.06

Język SQL Zaawansowany

09-16 Warszawa

Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających już wiedzę z zakresu wykorzystywania…

od 02.07
do 03.07

Excel Visual Basic Podstawy

09-16 Warszawa

Na szkoleniu dowiesz się jak nagrywać i edytować makra, jak wzbogacać arkusze o aktywne…

od 05.07
do 06.07

Microsoft PowerPoint

09-16 Warszawa

Bardzo intensywne szkolenie przekazujące wiedzę w zakresie tworzenia profesjonalnych…

od 11.07
do 12.07

Zarządzanie Projektami

09-16 Warszawa

Szkolenie to uczy poprawnej organizacji dowolnych przedsięwzięć (na przykład: projekty…

od 24.05
do 25.05

Excel w Firmie Zaawansowany

09-16 Poznań

Zaawansowane zagadnienia: stosowanie formuł tablicowych, użycie nazw w formułach…

od 04.06
do 05.06

Microsoft Project Zaawansowany

09-16 Warszawa

W trakcie szkolenia uczymy budowy złożonych harmonogramów i budżetów, przydzielania…

od 07.06
do 08.06

Excel Visual Basic Średniozaawansowany

09-16 Warszawa

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które potrafią już nagrywać makra, znają początki…

od 12.06
do 13.06

Access Zaawansowany

09-16 Warszawa

W trakcie szkolenia uczymy języka Visual Basic w Microsoft Access oraz jego użycia…

od 14.06
do 15.06

Excel w Firmie

09-16 Warszawa

Unikalne, intensywne szkolenie na "dobrym" poziomie średniozaawansowanym uczące jak…

od 18.06
do 19.06

Excel Wizualizacja Danych

09-16 Warszawa

Prawidłowa wizualizacja danych jest równie ważna jak ich wartości. Szkolenie skupia…

od 19.06
do 20.06

Microsoft SharePoint

09-16 Warszawa

Szkolenie to jest przeznaczone dla aktualnych oraz "nowych" użytkowników programu…

od 21.06
do 22.06

Excel Analiza Danych

09-16 Sopot

W trakcie szkolenia omawiamy wyczerpująco tabele przestawne, wszystkie opcje i tricki.…

od 28.06
do 29.06

Excel Analiza Danych

09-16 Warszawa

W trakcie szkolenia omawiamy wyczerpująco tabele przestawne, wszystkie opcje i tricki.…

od 04.07
do 05.07

Word w Firmie

09-16 Warszawa

Intensywne szkolenie poświęcone praktycznym zagadnieniom tworzenia profesjonalnych…

od 09.07
do 10.07

Microsoft Project

09-16 Warszawa

Szkolenie przekazujące komplet wiedzy na temat praktycznego wykorzystania programu…