Logo szkoleń Microsoft Office Microsoft Office Microsoft SharePoint

Szkolenie Microsoft SharePoint

Szkolenie to jest przeznaczone dla aktualnych oraz "nowych" użytkowników programu Microsoft SharePoint. W jego trakcie uczymy wykorzystania pełnych możliwości tego programu - tworzenia własnych witryn służących do zarządzania dokumentami, informacjami, projektami, posługiwania się listami oraz przepływami pracy.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Microsoft SharePoint

Program Szkolenia

Tworzenie witryn i stron

Przegląd funkcji programu SharePoint, logowanie się do programu, nawigacja po witrynach, uprawnienia do kolekcji i witryn, tworzenie nowej witryny. Jakie cele biznesowe mogą być realizowane za pomocą programu SharePoint - witryny grupy roboczej, projektu, departamentu, zarządzanie dokumentami. Edycja i tworzenie stron za pomocą wbudowanego edytora SharePoint. Korzystanie z plików multimedialnych na stronach, budowanie nawigacji (łącza, wykorzystanie paska szybki dostęp). Użycie elementów WebParts do szybkiego tworzenia złożonych i profesjonalnych witryn. Dostosowywanie wyglądu witryny.

Praca z dokumentami

Dodawanie plików do biblioteki różnymi metodami. Edycja dokumentów udostępnionych w oknie przeglądarki (Microsoft Word, Excel, PowerPoint). Wspólna praca na jednym dokumencie, użycie mechanizmu ewidencjonowania (blokowania), użycie lokalnego folderu wersji roboczych. Mechanizm wersji - możliwość przeglądania wcześniejszych wersji dokumentów, odzyskiwanie dokumentu z wcześniejszych wersji. Biblioteki plików graficznych. Mechanizm zatwierdzania dokumentów (publikowanie po zatwierdzeniu przez przełożonych). Szybkie wyszukiwanie informacji, oznaczanie dokumentów przez znaczniki. Ustalanie praw dostępu do biblioteki oraz do pojedynczych dokumentów w bibliotece. Wykorzystanie alertów do powiadamiania e-mailem o zmianie w bibliotece lub na pojedynczym pliku.

Praca z listami

Wbudowane typy list i ich praktyczne użycie: kontakty, ogłoszenia, lista dyskusyjna, kalendarz, zadania do wykonania, ankieta. Tworzenie list niestandardowych: definiowanie kolumn w liście: tekst, długi tekst, liczba, data, waluta, listy rozwijalne, listy rozwijalne bazujące na innych listach (odnośnik), kolumny obliczeniowe. Wartości domyślne w listach, wykorzystanie reguł poprawności. Tworzenie list poprzez importowanie tabel z arkusza Microsoft Excel. Lista typu kalendarz - dodawanie spotkań, spotkania powtarzalne, widok listy w postaci tabeli, kalendarza lub wykresu Gantta (harmonogramu). Obszary robocze spotkań kalendarza. Lista typu ankieta - jak szybko uzyskać odpowiedzi na wybraną kwestię. Pytania otwarte, zamknięte, rozgałęzianie ankiety, generowanie podsumowania ankiety.

Integracja z Microsoft Office

Synchronizacja kalendarza SharePoint z kalendarzem Outlook. Synchronizacja listy kontaktów witryny SharePoint z kontaktami programu Outlook. Przekazywanie e-maili ze skrzynki pocztowej Outlooka do witryny SharePoint. Łączenie list z programem Microsoft Excel - importowanie danych do programu Excel, odświeżanie danych na tabeli Excela połączonej z listą. Importowanie oraz dynamiczne łączenie list z bazą danych Microsoft Access (tabele połączone).

Administracja witryn

Menu narzędziowe i narzędzia administracyjne programu SharePoint. Zarządzanie użytkownikami: dodawanie, modyfikacja użytkowników witryny, zarządzanie grupami użytkowników. Konfiguracja zapytań o udzielenie uprawnień. Konfiguracja praw dostępu do stron, bibliotek oraz list programu SharePoint. Konfiguracja praw dostępu do pojedynczych elementów (np. plików). Definiowanie elementów wspólnych na wszystkich stronach witryny (np. logo firmy, układ paska nawigacyjnego, układ menu szybki dostęp), motyw całej witryny.

Przepływy pracy (workflow)

Wykorzystanie przepływów pracy do automatyzacji obiegu informacji związanej z plikami. Standardowe typy przepływów: zatwierdzanie oraz zbieranie opinii. Zastosowania przepływów pracy typu sekwencyjnego i równoległego, definicja uczestników przepływu, definicja sposobu uruchamiania przepływu (ręczny, automatyczny). Określanie czasu przepływu, definiowanie e-maili z powiadomieniami. Delegowanie przepływu. Śledzenie statusu przepływu za pomocą diagramu graficznego oraz za pomocą tabeli.

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Microsoft SharePoint

Podczas szkolenia 'tradycyjnego' otrzymasz komplet materiałów składających się z segregatora z podręcznikeim, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notesu, długopisu oraz podkładki pod myszkę ze skrótami Excel lub Office.
Uczestnicy szkoleń on-line otrzymują podręcznik i opisy ćwiczeń 'krok-po-kroku' w postaci pliku PDF (kilkaset stron), przesyłanych emailem po zakończeniu szkolenia.

Zapisz się

Najbliższe Terminy

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl