Logo szkoleń Microsoft Office Microsoft Office Microsoft SharePoint Zaawansowany

Szkolenie Microsoft SharePoint Zaawansowany

Szkolenie przekazujące wiedzę na temat projektowania złożonych rozwiązań biznesowych za pomocą programu SharePoint. W trakcie szkolenia dowiesz się jak automatyzować procesy za pomocą własnych przepływów, jak tworzyć niestandardowe formularze do edycji danych. Poruszamy także zagadnienia obsługi zestawów dokumentów za pomocą typów zawartości a także budowy aplikacji z pomocą programu Microsoft Access.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Microsoft SharePoint Zaawansowany

Program Szkolenia

Tworzenie przepływów w SharePoint Designer

Automatyzacja procesów w firmie za pomocą własnych przepływów na listach i bibliotekach. Podstawy pracy z programem SharePoint Designer 2013. Tworzenie nowego przepływu, opcje przepływu (nazwa, uruchamianie, lista historii, lista zadań). Logika przepływu - Etapy (Stage), bloki (Step), polecenie w ramach bloków (Actions). Bloki równoległe (Parallel Block), bloki z dostępem do całej witryny (App Step). Instrukcje warunkowe (If, Else if), warunki na zawartości pól, na osobach oraz na datach. Akcje na listach: zmiana wartości pól w rekordzie, dodawanie nowych rekordów, usuwanie rekordów. Akcja wysyłające email. Zatwierdzanie zawartości, ewidencjonowanie za pomocą przepływu. Notowanie informacji o przepływie w historii, kończenie przepływu.

Zaawansowane przepływy

Mechanizm wyszukiwania (Lookup) w różnych akcjach - dostęp do elementów innych list, użytkowników, zmiennych, danych z formularza startowego. Obsługa list powiązanych relacyjnie (po kluczach). Kopiowanie plików pomiędzy bibliotekami. Użycie zadań w przepływie. Wprowadzanie czekania. Zmienne w przepływach - ustawianie wartości zmiennych, użycie w ramach akcji. Wprowadzanie danych za pomocą formularzy startowych (Initiation Form). Funkcje tekstowe w przepływach, operacje na datach. Graficzne projektowanie przepływów (Visual Designer). Pętle z określoną ilością wykonań oraz warunkowe.

Budowa własnych formularzy

Użycie programu Microsoft InfoPath do budowy złożonych formularzy do wprowadzania oraz edycji danych na listach. Podstawy pracy z programem InfoPath, otwieranie i zapisywanie projektu formularza. Definiowanie układu formularza oraz jego wyglądu graficznego (stylu). Definiowanie wielu widoków formularza z różnymi danymi, przełączanie pomiędzy widokami. Kontrolki używane w formularzu: pola tekstowe, listy, listy rozwijalne, selektory dat, selektory osób, przyciski opcji, pola wyboru, przyciski. Reguły - możliwość wykonywania akcji (zmiana danych, ukrywanie, formatowanie) w odpowiedzi na treść wpisywaną lub wybieraną w kontrolkach). Ustawianie wartości domyślnych kontrolek.

Tworzenie aplikacji za pomocą Microsoft Access

Użycie programu Microsoft Access do budowy baz danych w środowisku SharePoint (Access Services). Tworzenie tabel w bazie danych sieci Web, uzyskiwanie relacji za pomocą pól odnośników. Typy danych dostępne w bazie sieci Web. Tworzenie formularzy, edycja formularza, układ formularza, wstawianie formantów, zmiana właściwości formantów. Formanty na formularzu: przycisk, pole listy, pole kombi. Tworzenie kwerend wybierających na podstawie tabel. Tworzenie raportów na podstawie kwerend wybierających, edycja raportów. Wiązanie raportów z formularzami oraz formularzy z formularzami za pomocą przycisków oraz makr (z użyciem warunku WHERE). Dostęp do danych zawartych w aplikacji Access z lokalnej bazy danych (dołączone tabele).

Użycie typów zawartości

Typy zawartości (Content Type) - złożone zestawy dokumentów, folderów, zapisów na listach związane z aktywnością w firmie (np. zapytanie ofertowe, zamówienie). Tworzenie nowego typu zawartości, definiowanie nazwy oraz typu nadrzędnego (dokument, lista, folder, zestaw dokumentów). Hierarchia typów zawartości. Podstawowe typy zawartości: dokument oraz zestaw dokumentów. Wiązanie własnego typu zawartości z biblioteką. Użycie typu zawartości dokument do automatyzacji tworzenia pojedynczych dokumentów zawierających określoną treść. Typ zawartości zestaw dokumentów - wiele dokumentów dotyczących konkretnego zastosowania umieszczonych w różnych folderach tworzonych automatycznie w pojedynczym kroku. Łączenie typów zawartości z niestandardowymi przepływami oraz formularzami.

Inne zagadnienia

Tworzenie witryn wielojęzycznych za pomocą mechanizmu odmian (Variations). Integracja SharePoint z innymi programami lub bazami danych (np. SQL Server) za pomocą zewnętrznych źródeł danych. Definiowanie list zewnętrznych, korzystanie z list zewnętrznych na witrynie oraz w aplikacjach Microsoft Office (Word, Outlook). Budowa efektywnego mechanizmu szukania (Search) po całej witrynie (biblioteki, listy) haseł wprowadzanych przez użytkowników. Konfiguracja ustawień wyszukiwania, budowa kwerend wyszukujących.

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Microsoft SharePoint Zaawansowany

Podczas szkolenia 'tradycyjnego' otrzymasz komplet materiałów składających się z segregatora z podręcznikeim, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notesu, długopisu oraz podkładki pod myszkę ze skrótami Excel lub Office.
Uczestnicy szkoleń on-line otrzymują podręcznik i opisy ćwiczeń 'krok-po-kroku' w postaci pliku PDF (kilkaset stron), przesyłanych emailem po zakończeniu szkolenia.

Zapisz się

Najbliższe Terminy

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl