Logo szkoleń Microsoft Excel Microsoft Excel Excel Power Query

Szkolenie Excel Power Query

W trakcie szkolenia omawiamy wyczerpująco program PowerQuery, stanowiący standardowy dodatek do Microsoft Excel od wersji 2013. Pokazujemy, jak wykorzystać PowerQuery do zaawansowanej obróbki danych: pobieranie danych z zewnętrznych źródeł, "czyszczenie danych", złożone konwersje, automatyzacja operacji na danych.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Excel Power Query

Najbliższe Terminy

Szkolenie trwa 1 dzień (on-line 2 dni)

Data Miejsce Cena netto
27 Listopada - 27 Listopada 2020 Warszawa 550 zł Zapisz się

Program Szkolenia

Podstawowe zapytania

Użycie zapytań do pobierania danych zewnętrznych, tworzenie nowego zapytania, edytowanie zapytania. Zapytanie na podstawie pliku tekstowego (txt. csv), wybór separatorów, strony kodowej, zapytania na podstawie innych plików Excela. Usuwanie pierwszych oraz ostatnich wierszy z zapytania, użycie pierwszych wierszy jako nagłówków. Zamiana błędów na inne wartości, usuwanie niepotrzebnych spacji ze środka tekstów. Zmiana typu danych kolumny (waluta, data, tekst, liczba), wybór ustawień regionalnych dla typu danych. Tworzenie zapytań na podstawie danych w innych plikach Excela, zapytanie na podstawie zakresu komórek oraz na podstawie tabeli.

Dane zewnętrzne

Użycie zapytań do pobierania danych zewnętrznych. Kolumny obliczeniowe, filtrowanie danych, zaokrąglanie wartości. Łączenie zapytań w celu otrzymania jednego źródła danych (do tabel przestawnych). Kolumny obliczeniowe, obliczanie danych na podstawie istniejących kolumn. Zapytanie typu ?Tylko połączenie? (jego użycie jako źródło dla innych zapytań lub tabel przestawnych). Zagadnienie automatycznego odświeżania zapytań (przy starcie, okresowo). Operacje na kolumnach: dzielenie, łączenie, zamiana wartości na inne. Kopiowanie zapytań za pomocą polecenia Kopiuj Wklej, zmiana źródła zapytania (krok ?źródło?).

Analiza na wielu plikach

Zapytanie na podstawie wielu plików csv (txt) zawartych w folderze. Odświeżanie zapytania po dodaniu nowych plików do folderu (lub podfolderów). Zapytanie na podstawie wielu plików Excela zawartych w folderze. Filtrowanie plików do zapytania po rozszerzeniu lub po nazwie. Użycie nazwy pliku jako kolumny w danych docelowych (np. jako daty). Zamiana dnia w dacie na ostatni dzień miesiąca. Zapytanie na podstawie folderu, pobierające zawsze ostatnio dodany (ostatnio modyfikowany) plik.

Analiza na wielu arkuszach

Tworzenie zapytania na podstawie tabeli dynamicznej (opcja ?z tabeli?). Dodawanie kolumny niestandardowej ze stałym tekstem. Zapytanie z opcją ?tylko połączenie?. Zapytanie na podstawie innych zapytań (dołączanie zapytań). Zapytanie na podstawie wszystkich tabel w pliku (funkcja Excel.CurrentWorkbook). Określanie jakie tabele źródłowe wchodzą do zapytania (filtrowanie tabel po nazwie). Wypełnianie w dół (zamiana pustych komórek na wartości). ?Depivotyzacja? danych źródłowych dla tabeli przestawnej - anulowanie przestawienia kolumn.

Łączenie danych

Łączenie danych z kilku tabel Excela za pomocą funkcji Scal (ekwiwalent funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO). Użycie funkcji M (na przykład Text.Trim do usuwania niepotrzebnych spacji z tekstów). Wyodrębnianie wartości z kolumn tekstowych (wartości ze środka, ekwiwalent funkcji FRAGMENT.TEKSTU). Zamiana tekstów na pisane dużą literą. Użycie sprzężeń Lewe zewnętrzne, Wewnętrzne, Lewe anty do porównywania danych (konta z różnych miesięcy). Pobieranie danych z bazy danych Access, automatyczne łączenie tabel na podstawie relacji. Usuwanie duplikatów, wyodrębnianie roku z daty. Użycie parametrów do tworzenia dynamicznych zapytań (wybór wg roku). Tworzenie zapytań bazujących na wartościach w komórkach na arkuszu (dynamiczne parametry).

Nietypowe źródła danych

Dynamiczne pobieranie danych ze stron internetowych (np. kursy walut, dane pogodowe), wyodrębnianie tylko potrzebnych informacji. Łączenie zapytań do stron internetowych z własnymi obliczeniami (np. pobieranie danych o odległościach drogowych z Google Maps). Pobieranie danych z niestrukturalnych plików tekstowych (pliki o stałych szerokościach), automatyczne konwersja do danych strukturalnych. Tworzenie niestandardowych funkcji M, do użycia we własnych zapytaniach.

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Excel Power Query

Podczas szkolenia otrzymasz bogaty komplet materiałów składających się ze skryptu, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notes, długopis, podkładkę pod myszkę.

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl