Logo szkoleń Microsoft Excel Microsoft Excel Excel w Firmie

Szkolenie Excel w Firmie

Unikalne, intensywne szkolenie na "dobrym" poziomie średniozaawansowanym uczące jak wykorzystać możliwości arkusza kalkulacyjnego dla celów finansów, analiz, zarządzania firmą. Nauczysz się między innymi: używania złożonych baz danych, tabel przestawnych, stosowania różnorodnych funkcji arkuszowych, konsolidacji danych, importu i udostępniania danych, użycia Solvera, formatowania warunkowego i wykresów.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Excel w Firmie

Najbliższe Terminy

Szkolenie trwa 2 dni

Data Miejsce Cena netto
18 Grudnia - 19 Grudnia 2019 Warszawa 690 zł Zapisz się
21 Stycznia - 22 Stycznia 2020 Warszawa 690 zł Zapisz się
11 Lutego - 12 Lutego 2020 Sopot 690 zł Zapisz się
27 Lutego - 28 Lutego 2020 Warszawa 690 zł Zapisz się
23 Marca - 24 Marca 2020 Sopot 690 zł Zapisz się
23 Marca - 24 Marca 2020 Warszawa 690 zł Zapisz się

Program Szkolenia

Bazy danych

Obsługa bazy danych na arkuszu, użycie opcji Tabela do definiowania tabeli. Odwołania strukturalne do danych w tabelach: pobieranie danych z komórek, wierszy, kolumn, sum wierszy (kolumn), przecięcia obszarów oraz podsumowań. Skuteczne sortowanie w bazie danych. Jak wybrać właściwe informacje z bazy - filtrowanie danych za pomocą autofiltra. Użycie znaków * oraz ? do filtrowania tekstów. Filtr zaawansowany - filtry złożone, stosowanie funkcji w filtrach, uzyskiwanie wartości unikalnych. Funkcje bazy danych BD.SUMA, BD.ŚREDNIA, SUMY.CZĘŚCIOWE.

Tabele przestawne

Podstawowe opcje tabel: tworzenie tabel, elementy tabeli przestawnej, nawigacja po tabeli przestawnej. Grupowanie danych w tabeli (teksty, daty, liczby), wielokrotne pola w obszarze danych. Sortowanie i filtrowanie danych w tabelach przestawnych, schodzenie do szczegółów, zmiana funkcji w obszarze danych (Suma, Średnia, Licznik). Wyświetlanie danych jako: % kolumny, % wiersza, suma bieżąca, % różnicy. Kalkulacje wewnątrz tabeli przestawnej ? pola obliczeniowe. Wykresy przestawne, różnice w stosunku do wykresów opartych o tradycyjne tabele.Formatowanie tabel przestawnych.

Obliczenia

Funkcje tekstowe: łączenie i rozdzielanie tekstów, wyszukiwanie i zamiana tekstów (LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, DŁ). Funkcje daty i czasu: rozdzielanie daty czasu na składowe (rok, miesiąc, tydzień), operacje dodawania i odejmowania, konstruowanie daty ze składników. Funkcje warunkowe i logiczne (JEŻELI, LUB, ORAZ). Sumowanie warunkowe za pomocą funkcji SUMA.JEŻELI oraz SUMA.WARUNKÓW. Funkcje wyszukiwania i adresu: WYSZUKAJ.PIONOWO, ADR.POŚR, PRZESUNIĘCIE, INDEKS ? wybieranie i wyszukiwanie informacji na arkuszach. Funkcje informacyjne: sprawdzanie wartości w komórkach (CZY.LICZBA, CZY.PUSTA), wykrywanie błędów (CZY.BŁĄD, JEŻELI.BŁĄD).

Wykresy i formatowanie warunkowe

Dobór właściwego typu wykresu do danych źródłowych (wykresy kolumnowe, wykresy liniowe, kołowe). Zastosowanie wykresu radarowego, bąbelkowego. Wykres punktowy i jego użycie do analizy trendu. Dynamiczna średnia na wykresie, wykresy z dwiema osiami. Przydatne tricki związane z wykresami. Formatowanie warunkowe z użyciem gotowych reguł: np. oznaczanie komórek zawierającą wartość z określonego zakresu. "Graficzne" formatowanie warunkowe: paski danych, skale kolorów i zestawy ikon. Określanie własnych kryteriów formatowania. Formatowanie warunkowe z użyciem formuły.

Dane zewnętrzne i korespondencja seryjna

Pobieranie danych z plików zewnętrznych (pliki tekstowe), określanie opcji importu, ?czyszczenie? pobranych danych zewnętrznych. Tworzenie korespondencji seryjnej w edytorze Microsoft Word. Konsolidowanie danych pochodzących z wielu arkuszy lub skoroszytów - dwie opcje konsolidacji (według współrzędnych oraz według opisów). Budowanie modeli wielowariantowych z użyciem scenariuszy, generowanie podsumowania scenariuszy, scalanie scenariuszy zawartych w różnych plikach.

Inspekcja formuł i sprawdzanie poprawności

Sprawdzanie przebiegu formuł za pomocą śledzenia zależności i śledzenia poprzedników. Kontrola zawartości wielu komórek przy użyciu Okna czujki. Ograniczanie dostępu do komórek przez użytkowników przy pomocy opcji Sprawdzanie poprawności. Tworzenie list rozwijalnych. Użycie standardowych opcji poprawność danych (liczba, data, lista), użycie formuł do definiowania własnych warunków poprawności. Definiowanie alertów o błędzie i komunikatów wejściowych.

Ochrona, nawigacja, skróty, tricki

Użycie opcji Chroń arkusz do zabezpieczania arkusza, ukrywanie formuł, wyłączanie niektórych działań spod ochrony, definiowanie dodatkowych haseł zabezpieczających zakresy. Skróty klawiszowe przydatne przy nawigacji po arkuszu i zaznaczaniu danych. Zaawansowane metody selekcji za pomocą pola nazwy i opcji Przejdź do ? specjalnie. Podstawy formuł tablicowych (obszarowych). Nazywanie komórek i zakresów, menedżer nazw, stosowanie nazw w formułach.

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Excel w Firmie

Podczas szkolenia otrzymasz bogaty komplet materiałów składających się ze skryptu, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notes, długopis, podkładkę pod myszkę oraz książkę 'Microsoft Excel Funkcje w Praktyce' zawierającą praktyczny opis ponad 300 funkcji programu Microsoft Excel.