Logo szkoleń Microsoft Excel Microsoft Excel Excel w Firmie

Szkolenie Excel w Firmie

Unikalne, intensywne szkolenie na "dobrym" poziomie średniozaawansowanym uczące jak wykorzystać możliwości arkusza kalkulacyjnego dla celów finansów, analiz, zarządzania firmą. Nauczysz się między innymi: używania złożonych baz danych, tabel przestawnych, stosowania różnorodnych funkcji arkuszowych, konsolidacji danych, importu i udostępniania danych, użycia Solvera, formatowania warunkowego i wykresów.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Excel w Firmie

Najbliższe Terminy

Szkolenie trwa 2 dni (on-line 3 dni)      KLIKNIJ PRZYCISK "ZAPISZ SIĘ" PRZY WYBRANYM TERMINIE

Data Miejsce Cena netto
17 Czerwca - 18 Czerwca 2024 Warszawa 990 zł Zapisz się
19 Czerwca - 21 Czerwca 2024 On-line 790 zł Zapisz się

Program Szkolenia

Bazy danych

Obsługa bazy danych na arkuszu, użycie opcji Tabela do definiowania tabeli. Odwołania strukturalne do danych w tabelach: pobieranie danych z komórek, wierszy, kolumn, sum wierszy (kolumn), przecięcia obszarów oraz podsumowań. Skuteczne sortowanie w bazie danych. Jak wybrać właściwe informacje z bazy - filtrowanie danych za pomocą autofiltra. Użycie znaków * oraz ? do filtrowania tekstów. Filtr zaawansowany - filtry złożone, stosowanie funkcji w filtrach, uzyskiwanie wartości unikalnych. Funkcje bazy danych BD.SUMA, BD.ŚREDNIA, SUMY.CZĘŚCIOWE.

Tabele przestawne

Podstawowe opcje tabel: tworzenie tabel, elementy tabeli przestawnej, nawigacja po tabeli przestawnej. Grupowanie danych w tabeli (teksty, daty, liczby), wielokrotne pola w obszarze danych. Sortowanie i filtrowanie danych w tabelach przestawnych, schodzenie do szczegółów, zmiana funkcji w obszarze danych (Suma, Średnia, Licznik). Wyświetlanie danych jako: % kolumny, % wiersza, suma bieżąca, % różnicy. Kalkulacje wewnątrz tabeli przestawnej - pola obliczeniowe. Wykresy przestawne, różnice w stosunku do wykresów opartych o tradycyjne tabele. Formatowanie tabel przestawnych. Użycie fragmentatora i osi czasu do wyboru danych, odświeżanie tabel przestawnych.

Obliczenia

Funkcje tekstowe: łączenie i rozdzielanie tekstów, wyszukiwanie i zamiana tekstów (LEWY, PRAWY, FRAGMENT.TEKSTU, DŁ, ZNAJDŹ, LITERY.WIELKIE). Funkcje daty i czasu: rozdzielanie daty czasu na składowe (ROK, MIESIĄC, NUM.TYG), operacje na datach (funkcje: DZIŚ, DNI.ROBOCZE). Funkcje warunkowe i logiczne (JEŻELI, LUB, ORAZ). Sumowanie warunkowe za pomocą funkcji SUMA.JEŻELI oraz SUMA.WARUNKÓW, funkcje LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI. Funkcje wyszukiwania i adresu: WYSZUKAJ.PIONOWO, ADR.POŚR, PRZESUNIĘCIE, INDEKS - wybieranie i wyszukiwanie informacji na arkuszach. Inne przydatne funkcje: MAX, MAX.K, ZAOKR, ZAOKR.W.GÓRĘ, USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY, JEŻELI.BŁĄD. Zamiana liczb na teksty (funkcje TEKST oraz WARTOŚĆ).

Wykresy i formatowanie warunkowe

Dobór właściwego typu wykresu do danych źródłowych (wykresy kolumnowe, wykresy liniowe, kołowe). Zastosowanie wykresu radarowego, bąbelkowego. Wykres punktowy i jego użycie do analizy trendu. Dynamiczna średnia na wykresie, wykresy z dwiema osiami. Nowe typy wykresów: wykres Waterfall (kaskadowy), Pareto, Mapa drzewa, wykresy przebiegu w czasie. Formatowanie warunkowe z użyciem gotowych reguł: np. oznaczanie komórek zawierającą wartość z określonego zakresu. Graficzne formatowanie warunkowe: paski danych, skale kolorów i zestawy ikon. Określanie własnych kryteriów formatowania. Formatowanie warunkowe z użyciem formuły.

Dane zewnętrzne i Power Query

Pobieranie danych ze źródeł zewnętrznych (pliki tekstowe, pliki Excela) za pomocą zapytań PowerQuery. Konwersja danych za pomocą zapytań: dzielenie i łączenie kolumn, zamiana wartości, zamiana tekstu na liczbę, usuwanie spacji. Podłączanie się do danych na stronach www, udostępnianie pliku do jednoczesnej edycji przez wiele osób. Tworzenie korespondencji seryjnej w edytorze Microsoft Word na podstawie danych pochodzących z arkuszy, wysyłanie listów seryjnych emailem za pomocą Outlooka. Konsolidowanie danych pochodzących z wielu arkuszy lub skoroszytów - dwie opcje konsolidacji (według współrzędnych oraz według opisów).

Solver, makra, sprawdzanie poprawności

Sprawdzanie przebiegu formuł za pomocą śledzenia zależności i śledzenia poprzedników. Użycie opcji Szukaj wyniku oraz programu Solver do rozwiązywania złożonych problemów. Nagrywanie prostych makr i łączenie ich z przyciskiem na arkuszu. Tworzenie list rozwijalnych (prostych i powiązanych ze sobą) za pomocą sprawdzania poprawności. Użycie standardowych opcji poprawność danych (liczba, data, lista), definiowanie alertów o błędzie.

Ochrona, nawigacja, skróty, tricki

Użycie opcji Chroń arkusz do zabezpieczania arkusza. Skróty klawiszowe przydatne przy nawigacji po arkuszu i zaznaczaniu danych. Zaawansowane metody selekcji za pomocą pola nazwy i opcji Przejdź do specjalnie. Szybkie operacje arytmetyczne za pomocą opcji Wklej specjalnie (np. podziel, dodaj). Uzyskiwanie obszarów narastających za pomocą symbolu $. Podstawy formuł tablicowych (obszarowych). Nazywanie komórek i zakresów, menedżer nazw, stosowanie nazw w formułach i jako źródło danych do list rozwijalnych.

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Excel w Firmie

Podczas szkolenia 'tradycyjnego' otrzymasz komplet materiałów składających się z segregatora z podręcznikeim, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notesu, długopisu oraz podkładki pod myszkę ze skrótami Excel lub Office.
Uczestnicy szkoleń on-line otrzymują podręcznik i opisy ćwiczeń 'krok-po-kroku' w postaci pliku PDF (kilkaset stron), przesyłanych emailem po zakończeniu szkolenia.

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl