Szkolenia Microsoft Access + Język SQL

Szkolenia Microsoft Access + Język SQL

Microsoft Access + Język SQL

Baza danych Microsoft Access jest najważniejszym programem do obsługi większych ilości danych, przejmującym rolę arkuszy kalkulacyjnych w tym zakresie. Jego możliwości sięgają od prostego "wyciągania" danych za pomocą kwerend aż do budowy złożonych baz.

Z kolei język SQL służy do pobierania danych z firmowych baz danych (np. Oracle, SQL Server) w celu dokonywania na nich złożonych analiz.

Nasze szkolenia Microsoft Access i SQL obejmują cały zakres użycia tych programów - poziomy podstawowe służą opanowaniu tych narzędzi w stopniu niezbędnym do skutecznego pobierania i przetwarzania danych, natomiast poziomy zaawansowane szkoleń z języka SQL i programu Access przekazują wiedzę na temat budowy bardziej złożonych aplikacji czy analiz.

Szkolenie Access Podstawy

Access Podstawy

Jeżeli chciałbyś używać programu Microsoft Access, szkolenie to dostarczy Ci umiejętności pozwalających na stosowanie baz danych dla własnych celów. Nauczysz się jak tworzyć tabele, jak wpisywać do nich informacje poprzez formularze, jak uzyskiwać odpowiedzi na interesujące Cię pytania za pomocą kwerend, jak drukować informacje na raportach.

Poznaj szczegóły
Szkolenie Access Średniozaawansowany

Access Średniozaawansowany

Szkolenie przeznaczone dla osób posługujących się programem Access, chcących odkryć wiele przydatnych funkcji umożliwiających jego skuteczne użycie lub wyrównać luki w wiadomościach na temat użycia baz danych. Nauczysz się: projektowania baz danych, kwerend wybierających, kwerend akcji, konstrukcji złożonych formularzy i raportów, korzystania z danych zewnętrznych i makr.

Poznaj szczegóły
Szkolenie Access Zaawansowany

Access Zaawansowany

W trakcie szkolenia uczymy języka Visual Basic w Microsoft Access oraz jego użycia przede wszystkim do operacji na bazach danych (standard DAO). Uczestnicy zapoznają się także z tworzeniem złożonych formularzy i raportów, projektowania i dystrybucji samodzielnych aplikacji a także praktycznych metod dostępu do innych programów (Outlook, Word).

Poznaj szczegóły
Szkolenie Język SQL

Język SQL

Szkolenie dla osób zainteresowanych językiem SQL, które chcą poznać lub poszerzyć swoje umiejętności w zakresie tworzenia zapytań w języku SQL i Transact-SQL (T-SQL), między innymi dla: analityków, projektantów raportów, projektantów i programistów baz danych. W trakcie szkolenia wprowadzamy wszystkie polecenia SQL niezbędne w codziennej pracy.

Poznaj szczegóły
Szkolenie Język SQL Zaawansowany

Język SQL Zaawansowany

Szkolenie przeznaczone dla osób posiadających już wiedzę z zakresu wykorzystywania języka SQL. W trakcie szkolenia wprowadzamy zaawansowane elementy języka SQL, m.in. pisanie własnych funkcji tablicowych i skalarnych oraz tworzenie procedur składowanych.

Poznaj szczegóły

Warto dodać, że nasze szkolenia z programu Access obejmują także budowanie złożonych rozwiązań (aplikacji) także za pomocą języka Visual Basic - szkolenie Access Zaawansowany poświęcone jest tworzeniu samodzielnych aplikacji, które mogą być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie trzeba szybko i sprawnie rozwiązać problem biznesowy.

Na szkoleniach Microsoft Access oraz szkoleniach SQL (tak jak na pozostałych szkoleniach naszej firmy), uczestnicy uczą się rozwiązując razem z trenerem typowe problemy, występujące w firmach, wiele z tych scenariuszy może być bezpośrednio użyta do własnych zastosowań. Programy naszych szkoleń z Access i SQL budowane są przez praktyków, zawierają wiele cennych porad oraz wskazówek.

Najbliższe terminy

Szkolenia zamknięte

Oferujemy także szkolenie w formule zamkniętej, organizowane w lokalizacji OPENMIND lub siedzibie Zamawiającego. Cena ustalana jest indywidualnie, program szkolenia dobierany jest dla każdej grupy oddzielnie, firma OPENMIND może także zapewnić notebooki dla uczestników szkolenia.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl