Zarządzanie Projektami Lista szkoleń

Zarządzanie Projektami

Każda firma prowadzi projekty. Nasze szkolenia uczą praktycznego podejścia do zarządzania projektami w korporacjach, także na poziomie zaawansowanym. Oferujemy także szkolenia z obsługi programu Microsoft Project, który stał się standardem w tej dziedzinie.

Zarządzanie Projektami

Szkolenie to uczy poprawnej organizacji dowolnych przedsięwzięć (na przykład: projekty techniczne, marketingowe, informatyczne, zmiany organizacyjne), tworzenia prawidłowego planu projektu, monitorowania realizacji projektu, unikania typowych zagrożeń dla projektu. Wprowadza metodykę zarządzania projektami PMI.

Poznaj szczegóły

Microsoft Project

Szkolenie przekazujące komplet wiedzy na temat praktycznego wykorzystania programu Microsoft Project do celów planowania projektu: tworzenie harmonogramów, przypisywanie zasobów, konstrukcja budżetu, a także do celów monitorowania postępu projektu oraz raportowania. Szkolenie praktyczne, prowadzone przez profesjonalnych menedżerów projektu.

Poznaj szczegóły

Microsoft Project Zaawansowany

W trakcie szkolenia uczymy budowy złożonych harmonogramów i budżetów, przydzielania i bilansowania dużych ilości zasobów. Pokazujemy praktyczne wykorzystanie wartości wypracowanej oraz możliwości dostosowywania programu do własnych potrzeb (pola niestandardowe, formuły).

Poznaj szczegóły

Szkolenia zamknięte

Oferujemy także szkolenie w formule zamkniętej, organizowane w lokalizacji OPENMIND lub siedzibie Zamawiającego. Cena ustalana jest indywidualnie, program szkolenia dobierany jest dla każdej grupy oddzielnie, firma OPENMIND może także zapewnić notebooki dla uczestników szkolenia.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl