Logo szkoleń Microsoft Office Microsoft Office Microsoft Teams

Szkolenie Microsoft Teams

Możliwości programu Microsoft Teams koncentrują się na usprawnieniu pracy zespołów. W trakcie szkolenia nauczysz się, organizować zespoły, wymieniać informacje za pomocą konwersacji oraz plików. Dużo miejsca poświęcamy spotkaniom - jak je planować oraz realizować. Omawiamy też zaawansowane opcje oferowane przez Aplikacje - Forms, Lists, Power Automate.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Microsoft Teams

Najbliższe Terminy

Szkolenie trwa 1 dzień (on-line 1 dzień)

Data Miejsce Cena netto
7 Maja - 7 Maja 2021 On-line 350 zł Zapisz się
22 Czerwca - 22 Czerwca 2021 On-line 350 zł Zapisz się

Program Szkolenia

Organizacja pracy w Teams, zespoły

Podstawy nawigacji w programie Microsoft Teams. Tworzenie nowego zespołu, dodawanie członków zespołu. Konfiguracja kanałów oraz kart na kanałach. Karta Wpisy - użycie konwersacji (tekst, załączniki, wzmianki). Przypinanie i zapisywanie konwersacji, aplikacje jako załączniki, ogłoszenia. Karta Pliki - dzielenie plików, praca wielu osób na jednym pliku, blokowanie plików za pomocą ewidencjonowania. Karta Wiki - budowa stron internetowych wewnątrz kanału zespołu. Pokazywanie zawartości pliku Excel, Word, PowerPoint, PDF za pomocą karty aplikacji. Dzielenie informacji w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji Whiteboard. Dołączanie nowych członków zespołu za pomocą kodu zespołu. Użycie adresu email kanału do publikowania informacji na kanale za pomocą konwersacji. Organizacja treści w programie Teams za pomocą filtrowania, przypinania oraz zapisywania elementów.

Planowanie i prowadzenie spotkań

Ustawianie opcji kamery i mikrofonu - eliminowanie szumów, opcje tła. Uruchamianie spotkań "ad-hoc" w kanale, dzwonienie do konkretnych osób (rozmowa). Planowanie spotkań za pomocą kalendarza - nazwa, czas, uczestnicy, goście. Przekazywanie uczestnikom informacji o planowanym spotkaniu. Spotkania powtarzalne (wielodniowe), planowanie za pomocą asystenta planowania. Szczegółowe opcje spotkania (prawa uczestników, poczekalnia). Czat, pliki, notatki oraz tablica spotkania. Organizacja pracy na spotkaniu - pełen ekran, tryb Razem, wyróżnianie, podniesienie ręki. Uzyskiwanie listy uczestników spotkania. Dzielenie ekranu i pulpitu. Podział uczestników na osobne pokoje (praca w podgrupach), zarządzanie pokojami. Nagrywanie spotkania, odtwarzanie nagrań. Ustawianie własnego statusu.

Zaawansowane możliwości Aplikacji

Użycie aplikacji na kanałach (karta), w pasku nawigacyjnym oraz w konwersacjach. Tworzenie prostych ankiet w konwersacji oraz w ramach spotkań za pomocą aplikacji Forms. Ankiety anonimowe, prezentacja podsumowań ankiety. Otwieranie i zamykanie ankiety w trakcie spotkania, eksportowanie wyników ankiety do Excela. Budowa złożonych ankiet za pomocą programu Forms. Różne typy w ankiecie programu Forms - wybór, teksty, skala Likerta, rozgałęzienia ankiety. Udostępnianie ankiety programu Forms do użycia w Teams, podsumowanie wyników ankiety. Budowa listy zadań do wykonania za pomocą aplikacji Tasks. Zlecenia zadań innym osobom za pomocą aplikacji Tasks. Tryby wyświetlania zadań do wykonania (lista, kalendarz, wykres). Użycie aplikacji Zatwierdzenia do wysyłania zgłoszeń akceptacji. Użycie aplikacji Lists do tworzenia dzielonych list na kanale, definiowanie kolumn listy, określanie typów danych w kolumnach, formatowanie warunkowe. Sprawdzanie poprawności przy wprowadzaniu danych do listy, definiowanie praw dostępu do listy, eksport listy do programu Excel. Podstawy użycia aplikacji Power Automate do automatyzacji zadań związanych z listą (np. wysyłanie wiadomości po dodaniu elementu do listy).

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Microsoft Teams

Podczas szkolenia otrzymasz bogaty komplet materiałów składających się z segregatora z podręcznikeim, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notesu, długopisu oraz podkładki pod myszkę ze skrótami Excel lub Office.

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl