Logo szkoleń Microsoft Excel Microsoft Excel Excel w Firmie Zaawansowany

Szkolenie Excel w Firmie Zaawansowany

Zaawansowane zagadnienia: stosowanie formuł tablicowych, użycie nazw w formułach (łącznie z nazwami dynamicznymi) a także podstawy nagrywania oraz edycji makr i użycia formantów (przyciski polecenia, listy rozwijalne, przyciski opcji). Uczestnicy szkolenia zapoznają się także z trickami w zakresie tabel przestawnych, Solvera oraz użyciem funkcji wbudowanych na wysokim poziomie.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Excel w Firmie Zaawansowany

Najbliższe Terminy

Szkolenie trwa 2 dni

Data Miejsce Cena netto
22 Października - 23 Października 2019 Warszawa 890 zł Zapisz się
21 Listopada - 22 Listopada 2019 Poznań 890 zł Zapisz się
10 Grudnia - 11 Grudnia 2019 Sopot 890 zł Zapisz się
16 Grudnia - 17 Grudnia 2019 Warszawa 890 zł Zapisz się

Program Szkolenia

Zaawansowane obliczenia

Użycie funkcji tekstowych do operacji na tekstach i liczbach.. Złożone wyszukiwanie wartości w obszarach, funkcja PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ, INDEKS. Dynamiczna konstrukcja adresów. Sprawdzanie ilości wierszy i kolumn: ILE.WIERSZY, LICZBA.KOLUMN, WIERSZ, NR.KOLUMNY. Złożone funkcje daty, obliczenia na miesiącach, tygodniach oraz dniach roboczych. Praktyczne wykorzystanie funkcji warunkowych: JEŻELI.BŁĄD, ŚREDNIA.WARUNKÓW, SUMA.WARUNKÓW, WYBIERZ. Budowanie ?mega-formuł? metodą kolejnych podstawień.

Formuły tablicowe i odwołania strukturalne

Wstawianie formuł tablicowych (CTRL+SHIFT+ENTER), logika działania formuł tablicowych, do jakich zastosowań nadają się formuły tablicowe.  Konstruowanie formuł tablicowych zwracających wynik w dużych obszarach oraz do pojedynczych komórek jako metoda przyspieszania skomplikowanych obliczeń. Korzystanie ze stałych tablicowych (wielokrotnych) w formułach tablicowych. Funkcjonalność tabel ? proste formatowanie, autouzupełnianie formuł, automatyczne rozszerzanie tabeli przy dodawaniu wierszy lub kolumn. Odwołania strukturalne w tabelach - posługiwanie się nagłówkami kolumn w formułach. Odwołania strukturalne do wiersza, podsumowań, innych tabel.

Stosowanie nazw w formułach

Menedżer nazw - główne okno zarządzające nazwami. Wstawianie nazw za pomocą menedżera oraz przy użyciu pola nazwy na arkuszu. Korygowanie nazw oraz ich usuwanie. Nazwy dotyczące całego skoroszytu, nazwy lokalne dotyczące pojedynczych arkuszy. Nazwy dynamiczne, tworzone za pomocą funkcji PRZESUNIĘCIE odnoszące się do zmiennych obszarów. Ich użycie do list rozwijalnych, wykresów.
Nazwy względne (zmieniające się przy kopiowaniu), nazwy tablicowe (odwołujące się do obszarów tablicowych). Problemy związane ze stosowaniem nazw.

Makra i formanty

Nagrywanie prostych makr automatyzujących często wykonywane czynności, uruchamianie makr. Formanty formularza (elementy sterujące): listy rozwijalne, przyciski opcji, pola wyboru, pokrętła, paski przewijania, przyciski polecenia. Wiązanie formantów z komórkami (Łącze komórki), właściwości typowych formantów, uruchamianie makr po kliknięciu formantu (np. przycisku, listy rozwijalnej). Wykorzystanie opcji Poprawność danych do tworzenia list rozwijalnych, użycie nazwy jako źródła danych do listy. Wpisywanie makra bezpośrednio do edytora Visual Basic.

Złożone formaty i wykresy

Formatowanie niestandardowe liczb: znaki stosowane w formatowaniu niestandardowym (0, #, dmr, ?, @), sekcje w formacie niestandardowym. Tricki związane z formatami niestandardowymi: powtarzanie tekstów, zaokrąglanie do tysięcy, niestandardowe odstępy, ukrywanie wartości. Stosowanie funkcji w formatowaniu warunkowym: jak dynamicznie zmienić reguły formatowania warunkowego (np. sprawdzanie wartości sąsiednich komórek). Złożone wykresy: nazwy dynamiczne w wykresach, grupowanie wykresów, niestandardowe typy wykresów: wykres Gantta, dynamiczne łączenie wykresów, łączenie wykresów z formantami (paskami przewijania), wykresy bąbelkowe.

Złożone tabele przestawne, Solver

Tabele przestawne na danych zewnętrznych. Tworzenie pól obliczeniowych w tabeli przestawnej, wykorzystywanie funkcji w polach obliczeniowych (JEŻELI, ZAOKR), tworzenie elementów obliczeniowych. Wielopoziomowe tabele przestawne, tricki związane z tabelami przestawnymi, opcje tabel. Użycie funkcji WEŹDANETABELI. Samodzielna budowa modelu Solvera, zawierającego komórki zmieniane, komórkę celu oraz komórki dla warunków ograniczających, opcje Solvera.

Dane zewnętrzne, tricki

Iteracje, ich wykorzystanie do użycia adresu własnej komórki w formule, rozwiązywanie odwołań cyklicznych. Użycie funkcji w opcji Poprawność danych - niestandardowe kryteria sprawdzania poprawności. Import plików tekstowych, import danych ze stron www, otwieranie plików bezpośrednio z Internetu. Udostępnianie pliku Excela, skuteczne zabezpieczanie arkuszy.

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Excel w Firmie Zaawansowany

Podczas szkolenia otrzymasz bogaty komplet materiałów składających się ze skryptu, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notes, długopis, podkładkę pod myszkę oraz książkę 'Microsoft Excel Funkcje w Praktyce' zawierającą praktyczny opis ponad 300 funkcji programu Microsoft Excel.