Logo szkoleń Microsoft Excel Microsoft Excel Excel Analiza Danych

Szkolenie Excel Analiza Danych

W trakcie szkolenia omawiamy wyczerpująco tabele przestawne, wszystkie opcje i tricki. Druga część szkolenia poświęcona jest użyciu do analiz modelu danych programu PowerPivot, łącznie z funkcjami DAX, a także tworzeniu interaktywnych paneli menedżerskich za pomocą programu PowerView, a także geograficznej wizualizacji danych za pomocą programu PowerMap.

Zakres szkolenia

Program szkolenia Excel Analiza Danych

Najbliższe Terminy

Szkolenie trwa 2 dni

Data Miejsce Cena netto
13 Lutego - 14 Lutego 2020 Warszawa 890 zł Zapisz się
27 Lutego - 28 Lutego 2020 Sopot 890 zł Zapisz się

Program Szkolenia

Prawidłowe przygotowanie danych

Prawidłowa postać tabeli źródłowej dla tabeli przestawnej (wiersz tytułowy, brak podsumowań, takie same dane w każdej kolumnie). Praktyczne metody zamiany liczb i dat z postaci tekstowej na postać liczbową (za pomocą funkcji tekstowych, makr). Zamiana kropki na przecinek, konwersja dat. Opcje Kreatora konwersji tekstu na kolumny dla rekordów o stałej szerokości i dla rekordów z separatorami. Użycie makr do celów automatyzacji konwersji danych.

Obsługa tabel przestawnych

Podstawowe opcje tabel: tworzenie tabel, elementy tabeli przestawnej, nawigacja po tabeli przestawnej. Grupowanie danych w tabeli (teksty, daty, liczby), wielokrotne pola w obszarze danych, nagłówka wiersza i kolumny. Sortowanie i filtrowanie danych w tabelach przestawnych, schodzenie do szczegółów, zmiana funkcji w obszarze danych (Suma, Średnia, Licznik). Wyświetlanie danych jako: % kolumny, % wiersza, suma bieżąca, % różnicy. Kalkulacje wewnątrz tabeli przestawnej - pola obliczeniowe. Wykresy przestawne, różnice w stosunku do wykresów opartych o tradycyjne tabele, zmiana tabeli przestawnej za pomocą pól wykresu przestawnego. Formatowanie tabel przestawnych, style tabeli przestawnej, zamiana tabel przestawnych na ?zwykłe? tabele. Wybór danych za pomocą fragmentatorów (filtrów graficznych) oraz osi czasu.

Zaawansowane tabele przestawne

Tabela przestawna jako konsolidacja wielu zakresów (z różnych arkuszy) - użycie opcji Konsolidacji tabelami przestawnymi. Pola obliczeniowe - stosowanie formuł w tabelach przestawnych. Jakie funkcje wbudowane Excela mogą być stosowane w polach obliczeniowych (SUMA, ŚREDNIA, JEŻELI, ZAOKR). Modyfikacja pól obliczeniowych, stosowanie tych samych pól obliczeniowych w wielu tabelach. Elementy obliczeniowe - nowe kategorie w nagłówkach wierszy lub kolumn. Wykorzystanie funkcji wbudowanych w elementach obliczeniowych. Odwoływanie się do informacji w tabelach przestawnych za pomocą funkcji WEŹDANETABELI. Opcje tabeli przestawnej, pokazywanie błędów i wartości zerowych, opcje odświeżania, czyszczenie bufora z ?nieaktualnych? danych. Użycie niestandardowych formatów liczbowych w tabeli przestawnej, wykorzystanie formatowania warunkowego. Synchronizacja wielu tabel przestawnych ze sobą za pomocą fragmentatora. Sterowanie tabelą przestawną za pomocą wyboru z innej tabeli przestawnej (użycie makra).

PowerPivot

Model danych - postawa działania programu PowerPivot. Dodawanie tabel do modelu danych - z programu Microsoft Excel, bazy danych Microsoft Access, wklejanie danych ze schowka bezpośrednio do modelu danych. Tworzenie relacji pomiędzy wieloma tabelami w modelu danych, umożliwiających tworzenie tabel przestawnych na wielu tabelach źródłowych. Tworzenie tabel przestawnych na podstawie modelu danych. Tworzenie obliczeń na tabelach źródłowych w modelu danych za pomocą funkcji DAX: YEAR, MONTH, WEEKNUM, DATE, LEFT, RIGHT. Użycie bardziej złożonych funkcji DAX na modelu danych: RELATED, SEARCH, IF. Użycie funkcji DAX w polach obliczeniowych na tabeli przestawnej: DISTINCTCOUNT, CALCULATE, SUM, MAX. Użycie tabel nie powiązanych relacjami (np. tabeli z kursami walut).

PowerView

Tworzenie interaktywnych pulpitów menedżerskich na podstawie modelu danych. Obsługa obiektów na pulpicie menedżerskim - dodawanie obiektów, zmiana formatu (tabela, wykres, mapa), formatowanie graficzne obiektów. Nawigacja po pulpicie menedżerskim - maksymalizacja i minimalizacja obiektów, schodzenie do szczegółów. Filtrowanie danych, filtr zaawansowany, filtrowanie danych liczbowych za pomocą suwaka. Obiekt Mapa na pulpicie menedżerskim, wyodrębnianie danych geograficznych z danych adresowych. Wykresy kolumnowe oraz kołowe na pulpicie. Obiekt Mapa na pulpicie menedżerskim, proste wizualizacje geograficzne. Formatowanie pulpitu menedżerskiego (tło, czcionka, motywy graficzne).

PowerMap

Wizualizacja danych biznesowych na mapie Polski, Europy oraz świata - podstawy działania programu PowerMap. Poziom geografii mapy - wybór danych na podstawie których zostanie stworzona mapa. Poziom ufności - jaki procent lokalizacji został zrozumiany prawidłowo. Dodawanie pól do wykresów na mapie. Typy wykresów mapy (kolumnowy, bąbelkowy). Formatowanie wykresów mapy (grubości i wysokości słupków). Operacje na mapie (obracanie, pochylanie). Style mapy (kula ziemska, płaski), style graficzne mapy. Dodawanie wykresów i komentarzy na mapie. Warstwy mapy oraz sceny mapy - możliwość prezentowania różnych informacji. Animacja mapy za pomocą osi czasu. Animacja mapy za pomocą kolejnych scen (czas trwania, efekty scen oraz przejścia pomiędzy scenami). Tworzenie klipu wideo na podstawie mapy (także z podkładem dźwiękowym).

Materiały Szkoleniowe

Materiały do szkolenia Excel Analiza Danych

Podczas szkolenia otrzymasz bogaty komplet materiałów składających się ze skryptu, dokładnych opisów ćwiczeń 'krok-po-kroku', notes, długopis, podkładkę pod myszkę oraz książkę 'Microsoft Excel Funkcje w Praktyce' zawierającą praktyczny opis ponad 300 funkcji programu Microsoft Excel.

Masz pytanie?

Jeśli coś jest niejasne, lub masz dodatkowe pytania skontaktuj się z nami. Postaramy się odpowiedzieć na każde pytanie i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.

+48 58 661 01 91 openmind@openmind.pl